BIP

Informacje o jednostce

Zespół Szkół nr 2 w Tychach:      - Technikum nr 2 
                                                        - Gimnazjum nr 12
Dyrektor mgr Anna Chrobaczek, Wicedyrektor mgr Dorota Adamek

43-100 Tychy, ul. Elfów 9 (wejście od ul. Edukacji)

Telefon: 32-227-41-85,  Fax: 32-227-41-85 w. 26
email:    zs2@oswiata.tychy.pl, www:  http://www.zs2.tychy.pl/

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
4 2018-09-05 12:32:38 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
5 2017-12-15 07:55:54 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
6 2016-03-02 22:06:25 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 27004 razy Artykuł wyświetlony 27004 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.