BIP

Obowiązek informacyjny (RODO)

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.zs2@oswiata.tychy.pl

Dokumentacja

załącznik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców

załącznik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników oraz byłych pracowników

załącznik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletnich uczniów

załącznik Ustawa o ochronie danych osobowych

załącznik Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego - RODO

załącznik informacja najemcy.pdf

załącznik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych rodziców (opiekunów prawnych) uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletnich uczniów

załącznik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników oraz byłych pracowników

załącznik Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych najemców

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-24 15:09:16 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
2 2018-09-24 15:09:08 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
3 2018-09-24 15:09:05 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
4 2018-09-24 15:09:01 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
5 2018-09-24 15:08:12 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
6 2018-09-24 15:07:26 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
7 2018-09-24 15:06:27 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
8 2018-09-24 15:06:05 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
9 2018-09-24 15:05:44 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
10 2018-09-24 15:01:08 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
11 2018-07-08 00:58:55 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
12 2018-06-01 09:33:53 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
13 2018-05-24 22:40:41 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
14 2018-05-24 22:40:15 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
15 2018-05-24 22:39:06 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
16 2018-05-24 22:33:49 Dodanie publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 145 razy Artykuł wyświetlony 145 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.