BIP

Obowiązek informacyjny (RODO)

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.zs2@oswiata.tychy.pl

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2018-09-24 15:09:16 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
2 2018-09-24 15:09:08 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
3 2018-09-24 15:09:05 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 532 razy Artykuł wyświetlony 532 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.