BIP

Statut

wersja archiwalna, tutaj dostępna jest wersja aktualna
 

Dokumentacja

załącznik Program wychowawczy

załącznik PZO zawodowe

załącznik PZO ogólnokształcące

załącznik WZO gimnazjum

załącznik Statut Gimnazjum nr 12

załącznik Program profilaktyki

załącznik WZO technikum

załącznik Statut Technikum nr 2

załącznik Statut Gimnazjum nr 12

załącznik Statut Technikum nr 2

załącznik Program profilaktyki

załącznik Statut Technikum nr 2

załącznik Statut Gimnazjum nr 12

załącznik Program wychowawczo-profilaktyczny

załącznik WZO technikum

załącznik WZO gimnazjum

załącznik Statut Technikum nr 2

załącznik Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny

załącznik Ocenianie wewnątrzszkolne

Historia zmian

Lp Data Operacja Osoba
1 2019-12-17 08:32:53 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
2 2019-12-17 08:32:09 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
3 2017-09-18 11:17:50 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
4 2017-09-18 11:17:03 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
5 2017-04-09 16:02:30 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
6 2016-11-19 12:45:35 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
7 2016-11-19 12:44:19 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
8 2016-04-25 20:02:12 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
9 2016-04-25 19:57:41 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
10 2016-04-25 19:57:36 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
11 2016-04-25 19:56:08 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
12 2016-04-25 19:29:41 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
13 2016-04-25 19:27:56 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
14 2016-04-25 19:27:50 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
15 2016-04-25 19:26:38 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
16 2016-04-25 19:25:55 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
17 2016-04-25 19:24:31 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
18 2016-04-25 19:22:06 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
19 2016-04-25 19:21:49 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
20 2016-04-25 19:17:44 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
21 2014-09-28 13:36:59 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
22 2014-09-28 13:32:59 Zmiana publikacji Roman Kowalkowski
23 2012-06-01 22:02:12 Dodanie publikacji Roman Kowalkowski


stronę wyświetlono 46 razy Artykuł wyświetlony 46 razy
Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Placówki Oświatowej. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chyba, że przepis prawa stanowi inaczej.